fbpx

Bizi Tanımlayan İfadeler

Hakkımızda

NASIL ÇALIŞIYORUZ?

İklim eylemi stratejimizin temel taşı olan intermodal taşımacılık, lojistiği daha sürdürülebilir hale getirmemizi sağlar. Yüklerinizi, boşaltma ve yeniden yükleme yapmak zorunda kalmadan farklı taşıma şekillerinde kullanılabilen intermodal konteynerlerde taşıyoruz. Kombine taşımacılık sayesinde karayolu taşımacılığından demiryolu veya deniz taşımacılığı gibi daha çevre dostu taşıma şekillerine geçişi sağlayabiliyoruz.

BİZ KİMİZ?

Bulung Lojistik, 2012 yılında Türkiye ile Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü oluşturma misyonuyla kuruldu. En büyük hedefimiz, bir yandan ticareti kolaylaştırırken bir yandan da çevreyi korumaktır. Başarının anahtarının sürdürülebilir ilişkilerde olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de faaliyet gösterdiğimiz birçok bölgede yerel ölçekte de varlığımızı sürdürüyoruz. İstanbul, Timisoara, Sofya, Belgrad ve Bağdat’taki 50’den fazla bölgesel uzmanımızla taşımacılık, satın alma ve gümrükleme hizmetleri sunuyoruz. Türkiye’deki köklerimizi şirket DNA’mızda taşıyor, böylelikle hem ülkeler hem de kültürler arasında taşımacılığı kolaylaştırıyoruz.

Neler Sunuyoruz

Yeşil Lojistik

Lojistik faaliyetlerimizin çevresel etkisini en aza indirmek için hem demiryolu hem de karayolu taşımacılığında yalnızca Euro-5 normuyla uyumlu araçlar kullanıyoruz. Böylelikle CO₂, NOX ve HC emisyonlarını mümkün olduğu kadar düşük tutmayı başarıyoruz.

2021 Tasarrufu

Farklı taşıma şekillerini bir arada kullandığımız intermodal alt yapımız sayesinde, 2021 yılında önemli miktarda karbondioksitin atmosfere salımını önledik.*

*Kara yolu taşımalarına kıyasla.

10000000

kg CO²

2021 Tasarrufu

Taahhütlerimiz

Sürdürülebilirlik Politikası

Sağlık ve Güvenlik

Kuruluşumuzun temel amacı, paydaşlarımızın sağlığını, güvenliğini ve refahını sağlamaktır. Çalışanlarımız için sağlıklı bir işyeri ve bizimle çalışan herkes için güvenli bir ortam sağlamak ve bunu sürdürmek için çalışıyoruz.

Çevresel Etki

Çevresel etkimizin sürekli olarak azaltılması, temel iş ilkelerimizden biridir. Bu taahhüt doğrultusunda, raporlama, denetim ve incelemeden oluşan çevresel yönetişimi, entegre yönetim sistemimize dahil ettik.

Hizmet Kalitesi

Hizmet mükemmelliğine olan bağlılığımız, kurumsal kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. İşimizin her alanında lojistik hizmetlerimizin kalitesini korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Gündelik işlerimizin tamamında bu kalite yaklaşımını benimsiyoruz.

Hukuksuzluk ile Mücadele

Rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans gösteriyoruz. Zorunlu personel eğitimleri, uyumluluk prosedürleri ve ek durum tespit kontrolleri ile mesleki dürüstlük standartlarını en üst düzeyde sağlıyoruz.